Banner

Balie Connector

De Logis.P Connector biedt de mogelijkheid om de patiëntinformatie van het ziekenhuis vollediger te maken en op foutloos niveau te brengen. De Connector scant het ID-bewijs en slaat de gegevens op. Die gegevens kunnen daarin aangepast worden en vergeleken met het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Dit is goed voor de informatieverstrekking, patiëntveiligheid, effectiviteit en het tegengaan van fraude. Er bestaan Connectoren voor CSC, EZIS, McKesson en SAP.

Sneller benodigde informatie

De Logis.P Connector leest de legitimatiebewijzen en zet de gegevens over naar het ZIS. Het ID-bewijs bevat de gegevens die het ziekenhuis in haar informatiesystemen moet hebben. De Connector scant de gegevens van het paspoort, ID-bewijs of rijbewijs en maakt bewerking van de gegevens mogelijk. Ook de RFID-chips in de nieuwste legitimatiebewijzen kunnen worden uitgelezen.

De gegevens die ziekenhuizen nodig hebben, staan voor een groot deel vermeld op legitimatiebewijzen. Het digitaal overnemen van die gegevens versnelt het registratieproces en verkleint de kans op fouten. Hierdoor neemt de kwaliteit van de patiëntgegevens toe. Ook kunnen de ID-bewijzen direct op echtheid worden gecontroleerd.

Geen aanpassingen en makkelijk opschaalbaar

Een groot voordeel van de Connector is dat er geen aanpassingen voor nodig zijn. Het is een totaalpakket dat door Logis.P voor een vast bedrag, plus de kosten van de zuilen geïnstalleerd wordt. In een traject van vijf jaar wordt elk jaar een vast bedrag voor de licenties en zuilen berekend.

Logis.P heeft het Connector-pakket zo samengesteld dat het eenvoudig is om extra opties ook later toe te voegen. Er kan na verloop van tijd dus altijd meer geboden worden.

Balie Connector