Banner

Digitale Anamnese

Online patiëntenportalen zijn niet voldoende om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier vragenlijsten in te vullen. De Vragenlijst Module biedt het juiste alternatief. Het digitaal invullen van vragenlijsten op een zuil of speciaal ingericht werkstation is makkelijk en overzichtelijk. De behandelaar krijgt sneller beschikking over volledig ingevulde en overal beschikbare vragenlijsten en het ziekenhuis krijgt meer inzicht in de eigen processen. De Vragenlijst Module koppelt één of meer vragenlijsten aan de afspraak van de patiënt. Deze oplossing is perfect voor veilige, snelle en makkelijke verwerking van essentiële vragenlijsten.

Patiëntinformatie

Als onderdeel van een poliklinisch bezoek of een opname in het ziekenhuis is het noodzakelijk de patiënt om bepaalde informatie te vragen. Hierbij kan het gaan om familiaire voorgeschiedenis, specifieke informatie met betrekking tot de klachten, leefstijlinformatie zoals roken en drinken, gebruikte medicatie en geschiedenis van ziektes.

Met het vastleggen van deze informatie is veel tijd gemoeid van behandelaars en ondersteuners. De Logis.P Vragenlijst Module is de juiste oplossing om patiënten snel en makkelijk formulieren in te vullen.

Volledige vragenlijsten voor volledige informatie

De Vragenlijst Module is gekoppeld aan het elektronische patiënten dossier (EPD) van de zorginstelling. Hierdoor is door de patiënt ingevoerde informatie direct beschikbaar voor de behandelaar. Doordat deze Logis.P-oplossing ook gekoppeld kan worden met een patiëntenportaal vullen beide systemen elkaar aan.

De Vragenlijst Module zorgt er automatisch voor dat alle benodigde vragen worden ingevuld en ziet of een bepaalde vragenlijst al is ingevuld. In dit niet het geval, dan zorgt de module er voor dat dit direct gebeurt. Het is dus onmogelijk informatie te missen of vergeten in te voeren.

Werking

Wanneer de patiënt zich aanmeldt bij de aanmeldzuil controleert de Vragenlijst Module of de benodigde vragenlijsten al zijn ingevuld. Is dit niet het geval, dan worden de nog in te vullen vragen getoond. Op deze manier wordt het patiëntlogistieke proces geoptimaliseerd. De voortgang is te allen tijde inzichtelijk voor de patiënt en de betrokken zorgverleners. De patiënt kan via sms herinneringen ontvangen om eerder in het ziekenhuis aanwezig te zijn voor het invullen van formulieren. Dit geldt ook voor het oproepen van patiënten.

Behandelaars krijgen sneller en uitgebreider informatie over patiënten door een koppeling met het EPD. De ingevulde lijsten zijn direct voor alle betrokken behandelaars beschikbaar zodat zij een volledig beeld over de aandoening en ziektegeschiedenis krijgen. Dit voorkomt miscommunicatie tussen diverse specialismes en biedt de patiënt één afgestemd, duidelijk zorgtraject. Dat vergroot de veiligheid, tevredenheid en het overzicht van patiënten over hun eigen situatie. Een uitkomst die past bij de grotere zelfredzaamheid die van patiënten verwacht wordt.

Digitale Anamnese