Banner

GGZ Editie

De dienstverlening aan GGZ-cliënten kan verbeterd worden door het aanmelden en registreren digitaal te laten plaatsvinden. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van het aanmeldproces en een afname van het benodigde baliepersoneel.

In de praktijk is de werking van de GGZ-editie ongecompliceerd. De bezoeker meldt zich aan en wordt naar de juiste wachtkamer gewezen. Het personeel van de GGZ-instelling ziet binnen het afsprakensysteem wanneer de bezoeker aanwezig is. De registratie is eenmalig en heeft plaats door de gegevens van het legitimatiebewijs af te lezen. Dit kan worden gelinkt aan het patiëntsysteem van de GGZ en is een extra optie die kan worden toegevoegd.

Uitdagingen binnen de GGZ

De Logis.P GGZ Editie kan de GGZ-instellingen helpen met de uitdagingen waar de organisatie de komende jaren voor staat. GGZ-instellingen krijgen de afgelopen jaren steeds meer taken en ook de zorgdruk neemt toe. De hoeveelheid financiële middelen groeit echter niet altijd even hard mee. Hierdoor komen de financiële marges van GGZ-instellingen onder druk te staan.

Het blijkt dat voor de GGZ het beheersen van de loonkosten als een uitdaging wordt gezien en dat een groot aantal instellingen moeizaam rendement behaalt. Logis.P vereist geen forse investering en onderhoud is voordelig. Daarnaast kan de oplossing altijd worden uitgebouwd met extra opties zoals een koppeling met de patiëntsystemen.

GGZ Editie