Banner

Logis.P zorgapp in lijn met succesfactoren minister Schippers

17 juni 2014

InDoor, de Logis.P app voor de zorg, ligt compleet in lijn met de succesfactoren die minister Edith Schippers heeft geformuleerd voor succesvolle m-health oplossingen. Zij noemt koppeling met zorgsystemen, voldoende kennisvoorziening en sturing op effect. Dat schrijft Zorgvisie ICT op haar website.

Koppelen met zorgsysteem

Een inbedding van m-health in zorgsystemen is volgens de minister belangrijk. Bij veel oplossingen blijken daar nog problemen in te zitten waardoor implementatie en opschaling niet voldoende succesvol zijn. InDoor is volledig te koppelen met zorgsystemen. Zo kunnen makkelijk afspraken gemaakt worden en wordt de patiënt op de hoogte gehouden van uitlooptijden.

Meer leren

Schippers noemt educatie als tweede factor. Enerzijds is dat de kennis over de mogelijkheden van m-health. Over de mogelijkheden van InDoor kunt u meer lezen door hier de brochure te downloaden. Maar het gaat ook om inhoudelijke educatie, bijvoorbeeld door te kunnen delen hoe afspraken verlopen en artsen door patiënten gewaardeerd worden.

Goede effecten app

De laatste voorwaarde is duidelijkheid over de effecten van m-health. Dit slaat vooral op de vele gezondheid-en wellness-apps. Voor onze ziekenhuis-app kunnen we de effecten duidelijk maken. De voordelen die InDoor oplevert zijn het efficiënter werken, patiënttevredenheid verhogen en kosten besparen. Zoals we ook zeggen op onze productpagina: "Logis.P InDoor is hét middel dat aansluit op de behoeftes van mensen in deze tijd en neemt taken uit handen van zorginstellingen. Met deze selfservice-oplossing heeft de patiënt zijn bezoek letterlijk in eigen hand. Logis.P InDoor kan flexibel worden ingericht voor de zorginstelling."

 
Logis.P zorgapp in lijn met succesfactoren minister Schippers