Banner

Nieuwe ‘JITRA’ oplossing Logis.P verbetert efficiency met 30 procent

20 januari 2016

Logis.P lanceert op de Zorg&ICT-beurs een nieuwe oplossing die er voor zorgt dat de patiënt in een zo kort mogelijke tijd geholpen wordt, optimaal wordt geïnformeerd over de doorlooptijden en dat de beschikbare resources van het ziekenhuis optimaal worden benut. Deze oplossing heet JITRA:Just In Time Resource Allocationen kan een efficiencyverbetering van 30 procent opleveren.De Zorg&ICT-beurs is van 5 tot en met 7 april. Bij stand D125 krijgt u extra informatie over onze nieuwe oplossing.

JITRA betekent letterlijk dat de beschikbare mensen en middelen (resources) precies op het moment dat ze nodig zijn (just in time) ingezet worden (allocation). Voor elk bedrijf en instelling is het een uitdaging om mensen en middelen op precies het juiste moment in te zetten voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Daarvoor heeft Logis.P het nieuwe JITRA ontwikkeld. Deze oplossing genereert een slimme planning om bedrijfsprocessen soepel en efficiënt te laten verlopen.  

De budgetten staan immers voortdurend onder druk. Goed personeel vinden is een uitdaging, de werkdruk is hoog en klantvriendelijkheid blijft een absolutemust. Ziekenhuizen zoeken daarom creatief naar oplossingen om hun processen te optimaliseren. Het doel is om zo efficiënt mogelijk met de tijd van hun patiënten om gaan en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk de eigen tijd in te zetten. Dit is een logistiek complexe uitdaging. Met de JITRA module biedt Logis.P een oplossing.

30 procent meer efficiency: betere zorg voor minder kosten
Klanten die JITRA reeds gebruiken geven aan dat het proces tot wel dertig procent efficiënter  verloopt. In de wachtkamers is het aanmerkelijk rustiger. Zorgverleners ervaren een evenwichtigere verdeling van de werkzaamheden. Patiënten zijn sneller klaar met hun bezoek en worden doorlopend en optimaal geïnformeerd over de voortgang van het proces. Dankzij de managementinformatie en het betere inzicht in het proces verbetert de dienstverlening nog verder. Meer, met minder dus. Tevreden patiënten en tevreden zorgverleners: iedereen wint.

Werkwijze
JITRA werk vanuit de bestaande ziekenhuissystemen. Op het moment dat de patiënt zich aanmeldt, wordt de JITRA-module actief. Deze weet dat de patiënt een zorgpad gaat doorlopen. JITRA kijkt vervolgens welke resource op dat moment de meest optimale keuze is en informeert de patiënt over de beste volgorde waarin het zorgpad doorlopen kan worden, waarbij lange wachttijden voorkomen worden. Dit gebeurt in context van de patiënt, dat maakt JITRA uniek: het systeem weet wie er binnenkomt en wat er aan de hand is. 

JITRA stuurt op een ideaal zorgpad met precies wat nodig is voor de patiënt Hierbij heeft de module beschikking over alle benodigde informatie. Dit zorgt voor rust in de wachtkamer, de patiënt wordt in een zo kort mogelijke tijd geholpen en blijft optimaal geïnformeerd over de doorlooptijden. De beschikbare resourcesworden dus maximaal benut.

Deze oplossing is instellingsbreed en afdelingsoverstijgend. Het systeem is flexibel in te richten naar de wensen en behoefte van de gebruiker. Informatie over wachttijden wordt automatisch uitgerekend op basis van het daadwerkelijke procesverloop wat zorgt voor realtime inzicht in het procesverloop en eventuele bottlenecks. Daardoor kan er bij problemen tijdig worden ingegrepen, zodat u het probleem al hebt opgelost voordat het merkbaar is geworden.

Voornaamste voordelen JITRA

 • Tot dertig procent meer efficiency
 • Rustigere wachtkamers
 • Tevredenere patiënten en medewerkers
 • Optimale en evenwichtige inzet resources
 • Optimale afstemming en uitvoering zorgpaden
 • Volledig automatisch
 • Kortere doorlooptijden
 • Betere informatie voor patiënt
 • Integraal onderdeel patiëntlogistieke oplossing Logis.P
 • Instellingsbrede oplossing
 • Gebruiker werkt vanuit bestaande systemen
 • Voor gepland een ongeplande bezoeken
 • Beter proces door betere managementinformatie
 • Realtime procesmonitoring
 • Flexibele en betrouwbare professionele full service leverancier
 • Zeer goede ROI
 • Bewezen oplossing
 • Meer weten? Download de volledige JITRA-brochure hier.Nieuwe ‘JITRA’ oplossing Logis.P verbetert efficiency met 30 procent