Banner

Bloedafnamepolikliniek van LUMC start met Selfservice & Hospitality

28 oktober 2014

's-Hertogenbosch, 27 oktober 2014 - De centrale bloedafnamepolikliniek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maakt sinds kort gebruik van het wachtrijmanagement-systeem, onderdeel van de Selfservice & Hospitality-oplossing van Ricoh en Logis P. Patiënten kunnen zich voortaan bij binnenkomst zelf digitaal aanmelden op de twee geplaatste aanmeldzuilen. Het aanmeldproces, dat voorheen analoog was ingericht, wordt vervolgens automatisch in gang gezet. Het gehele proces wordt daarmee sterk versneld en vereenvoudigd.


De behoefte aan vereenvoudiging van het aanmeld- en oproepproces werd ingegeven door het vernieuwen van de Centrale Bloedafname. De Centrale Bloedafname is één van de recent gerealiseerde deelprojecten in de context van het project Build to Last, een integrale organisatieverbetering van de LUMC-laboratoriumdiagnostiek keten. Naast een vereenvoudigd proces voor zowel medewerkers als patiënten, biedt het door Ricoh geïmplementeerde wachtrijmanagement-systeem het LUMC bovendien inzicht in de inkomende en uitgaande patiëntenstromen, zodat er waar nodig direct bijgestuurd kan worden.

De patiënt kan zich bij binnenkomst op de poli direct aanmelden bij één van de twee aanmeldzuilen, en hoeft daardoor niet onnodig in de rij te staan. Nadat de patiënt zelf heeft aangegeven wat het doel van zijn of haar bezoek is, bijvoorbeeld bloedafname of monsterafgifte, ontvangt de patiënt een ticket met een oproepnummer, waarna hij kan plaatsnemen in de wachtruimte en via informatieschermen wordt geïnformeerd over de
wachttijd. Het systeem doet met behulp van slimme algoritmes daarbij een optimaal voorstel voor een minimale wachttijd voor de patiënt. Via het informatiescherm wordt de patiënt opgeroepen en doorverwezen naar de juiste prikcabine, die via een LCD-scherm met daarop het oproepnummer te herkennen is.

Arjan Albersen, laboratoriumspecialist met o.a. aandachtsgebied pre-analyse en werkzaam op de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde van het LUMC: "De implementatie van de Selfservice & Hospitality-oplossing betekent een grote verandering voor zowel onze medewerkers als onze patiënten. Daarom hebben we bij de start een
gastvrouw ingezet die mensen begeleidt bij het digitaal aanmelden. Zowel medewerkers als patiënten zijn erg blij met de nieuwe werkwijze. Voor onze organisatie is het essentieel dat we de kwaliteit van de administratieve processen verder kunnen verbeteren met de inzichten die we opdoen uit het systeem." "Op dit moment prikken wij tussen de 500 en 600 patiënten per dag. De gemiddelde wachttijd voor reguliere patiënten ligt rond de 4.5 minuut en spoedpatiënten worden altijd binnen 2 minuten geholpen, ook op piekmomenten. Een hele prestatie!"

Pieter Rahusen, Senior Marketing & Development Manager Healthcare bij Ricoh Nederland: "De Selfservice & Hospitality-oplossing zorgt voor een verbeterde patiënttevredenheid, maar ook voor een verbeterde efficiëntie voor het ziekenhuis zelf. Medewerkers kunnen zich focussen op hun primaire taken en er wordt bespaard op kosten. We zijn blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de innovatie binnen het LUMC. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor uitbreiding van de huidige functionaliteiten, zoals
een patiënten-app.  We verwachten dat we aan het einde van het jaar concrete vervolgstappen kunnen zetten."
Bloedafnamepolikliniek van LUMC start met Selfservice & Hospitality